streetmobile.pl

Nowotwór łagodny można wyleczyć

Nowotwór łagodny to jedna z dwóch odmian nowotworów. Jest on znacznie łatwiejszy do wyleczenia niż złośliwy. Nowotwory łagodne rosną miejscowo w sposób rozprężający, czasem ich wzrost może zatrzymać się na pewien czas, często mają włóknistą torebkę, nie dają wznów miejscowych, mają zróżnicowaną budowę histologiczną, cechuje je niewielka angiogeneza i małą heterogenność na poziomie molekularnym i morfologicznym. Na stronie zwrotnikraka.pl dowiesz się o cechach różniące łagodny nowotwór od złośliwego oraz szereg innych przydatnych informacji.Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Piękna 68
00-672 Warszawa