streetmobile.pl

Pogotowie Statystyczne

Pogotowanie statystyczne to firma, której bez obawy możesz powierzyć opracowanie badań statystycznych. Firma zajmie się przygotowaniem niezbędnej bazy danych i policzeniem wskaźników tak, aby każdy kolejny etap Twojej pracy mógł przynieść  wyniki! Możesz również zbudować bazę sam, na podstawie naszego bezpłatnego filmu instruktażowego! Wykonamy dla Ciebie analizy statystyczne i zilustrujemy ich  wyniki w standardzie APA. Zapewniamy wsparcie merytoryczne aż do dnia obrony, możesz zadzwonić o każdej porze, jeśli masz pytanie związane z wynikami Twoich badań. Sprawdź http://pogotowiestatystyczne.pl/.Pogotowie Statystyczne
prof. Stefana Hausbrandta 34/88
80-126 Gdańsk
tel. 501 599 278