streetmobile.pl

Prowadzenie spraw karnych i cywilnych

BWB Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w profesjonalnym reprezentowaniu klientów przed sądami. Chodzi o takie sprawy, jak sprawy o alimenty, sprawy o rozwód, sprawy dotyczące odszkodowań. Kancelaria oferuje profesjonalną obronę w postępowaniu przygotowawczym, a także karnym postępowaniu przed sądem. Klient może liczyć na pomoc prawną w sprawach o dział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku. Ponadto, jej oferta uwzględnia reprezentowanie interesów klienta w urzędach. Zakres działalności Kancelarii obejmuje także prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie księgowości uproszczonej, a także przygotowywanie rozliczeń i raportów dla ZUS. Warto uwzględnić, że klient może zlecić specjalistom dokonanie weryfikacji dokumentów czy zaopiniowania umowy. Wypada dodać, że obsługa kadrowa i płacowa także wchodzi w obszar działania Kancelarii.BWB Kancelaria adwokacka
Gałeckiego 2A, II piętro
96-100 Skierniewice
tel. 665654604