streetmobile.pl

Tłumaczenia konsekutywne w Poznaniu

W Poznaniu działa Biuro tłumaczeń Danuty Witkowskiej. Pani Danuta jest tłumaczem przysięgłym z odpowiednim wykształceniem do wykonywania swojego zawodu. W jaj ofercie znajdziesz tłumaczenie tekstów zwykłych i przysięgłych, np. certyfikatów, świadectw, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności, zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, raportów i opinii prawnych i innych. Oprócz przekładania dokumentów i tekstów z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki, Pani Witkowska oferuje tłumaczenia konsekutywne na niemiecki w Poznaniu. W celu skorzystania z usług, skontaktuj się z Danutą Witkowską.Danuta Witkowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Junacka 26
60-152 Poznań
tel. + 48618622163