streetmobile.pl

Usługi prawnicze

Decydując się na usługi kancelarii adwokackiej w Toruniu, którą prowadzi Izabela Duracz-Załęcka, klient może uzyskać pomoc z zakresu prawa cywilnego. Ponadto zajmuje się ona również prawem administracyjnym, spadkowym i karnym. Umożliwia to udzielanie porad prawnych na wiele tematów, a także przygotowywanie pism i tworzenie wniosków. Zarówno mieszkańcy Torunia, jak i osoby z innych miast, mogą również skorzystać z możliwości reprezentowania ich przed sądem przez Adwokat Izabelę Duracz-Załęcką. Uczestniczy przede wszystkim w rozprawach o podział majątku czy spadku, a także związanych z zasądzeniem wysokości alimentów.KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Izabela Duracz-Załęcka
Szewska 2
87-100 Toruń
tel. 781 939 654